Máy bộ

Máy bộ PC (Máy tính đồng độ). Máy tính được lắp ráp sẵn và được đánh dấu thành 1 mã sản phẩm liền khối riêng biệt. Với máy tính đồng bộ đã được nhà sản xuất đưa ra tiêu chuẩn, đánh giá chung cho khối thiết bị này.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất